Tel:086-431-1564
11月検定合格おめでとう🎊


☆八王寺教室

♢珠算検定
3級 明香里さん(3年)

♢暗算検定
4級 玲さん(5年)

♢読上算検定
3級 明香里さん(3年)

☆大高教室

♢暗算段位検定
㊗️二段 蒼太くん (3年)
㊗️初段 秀真くん (3年)

♢珠算(上級)検定
3級 誠一郎くん (4年)
2級 ひなたさん (1年)

♢珠算(下級)検定
8級 心寧さん (2年)
7級 春心さん (年長)
7級 美心さん (1年)
6級 杏花さん (年長)
6級 悠貴くん (3年)
6級 一真くん (3年)
5級 瑛菜さん (3年)
4級 結雅さん (5年)

♢暗算検定
6級 杏花さん (年長)
6級 春心さん (年長)
6級 美心さん (1年)
5級 颯太くん (2年)💯🈴
4級 一輝くん (1年)
4級 那奈さん (5年)
3級 順成くん (1年)
2級 蓮くん (5年)

♢読上算検定
6級 杏花さん (年長)💯🈴
6級 啓太くん (2年)
6級 一真くん (4年)
5級 一輝くん (1年)
5級 順成くん (1年)
5級 泰珠くん (3年)
5級 誠一郎くん(4年)
5級 正太くん (4年)
5級 結雅さん (5年)
4級 沙希さん (4年)
4級 笑愛さん (5年)
3級 莉央さん (5年)
2級 ひなたさん (1年)
1級 秀真くん (3年)

⭐︎浜教室

♢珠算検定
9級 杏さん(2年)
9級 哲太くん(2年)
9級 喜亮くん(1年)
8級 渓史くん(2年)
6級 琴華さん(4年)
6級 悠翔くん(4年)
6級 悠生くん(2年)
6級 真生くん(5年)💯🈴
5級 結衣さん(2年)

♢暗算検定
6級 結衣さん(2年)
6級 楓さん(5年)
3級 真海さん(2年)💯🈴

♢読上算検定
6級 想太くん(5年)
4級 悠航くん(3年)


⭐︎就実小学校教室

♢珠算検定
7級 翠さん(3年)
6級 幸奈さん(5年)