Tel:086-431-1565
Phone:090-6431-5454
10月検定合格おめでとう🎊 浜•就実小学校

⭐︎浜教室

♢珠算検定
9級 太陽くん(2年)
8級 翔真くん(2年)
6級 里桜さん(3年)
6級 楓さん (5年)
6級 宗馬くん(3年)
5級 悠航くん(3年)
4級 暁くん (4年)
4級 真海さん(2年)

♢暗算検定
5級 里桜さん(3年)
4級 想太くん(5年)

♢読上暗算検定
6級 真生くん(5年)

⭐︎就実小学校教室

♢珠算検定
9級 アイアスくん(4年)💯🈴
5級 陽南子さん(4年)
5級 美咲さん(6年)
4級 百花さん(6年)
4級 知香さん(6年) 

♢読上暗算検定
5級 陽菜さん(6年)
5級 美咲さん(6年)