Tel:086-431-1564
9月検定合格おめでとう🎊八王寺教室

♢珠算検定
8級 莉菜さん(4年)
7級 暁夫くん(2年)

♢暗算検定
6級 佳奈さん(3年)
6級 優成くん(5年)💯🈴
3級 明香里さん(3年)

♢読上算検定
5級 善太郎くん(4年)
5級 未咲姫さん(6年)
4級 由依佳さん(5年)
1級 翔琉くん(6年)