Tel:086-431-1564
9月検定 合格おめでとう🎊 大高教室

♢暗算段位検定
㊗️五段 紗都子さん (中1)

♢珠算(上級)検定
3級 香帆さん (1年)
3級 莉央さん (5年)
2級 夏帆さん (4年)
2級 蘭丸くん (4年)
2級 美怜さん (5年)

♢珠算(下級)検定
9級 美結さん (年長)
9級 咲月さん (1年)
8級 知寛くん (年長)
8級 春心さん (年長)
8級 美心さん (1年)
8級 舜くん (1年)
8級 悠太郎くん (4年)
7級 颯介くん (2年)
7級 蒼依くん (4年)
7級 愛さん (4年)
7級 一真くん (3年)
5級 遥さん (2年)
5級 正太くん (4年)

♢暗算検定
6級 正太くん (4年)
6級 結雅さん (5年)💯🈴
5級 泰珠くん (3年)
5級 悠貴くん (3年)
5級 正太くん (4年)
5級 結雅さん (5年)
2級 夏帆さん (4年)

♢読上算検定
6級 一輝くん (1年)
6級 颯太くん (2年)
6級 悠貴くん (3年)
6級 航基くん (4年)
6級 正太くん (4年)💯🈴
6級 結雅さん (5年)
5級 清一朗くん(3年)
5級 夏未さん (3年)
4級 美月さん (5年)
4級 莉央さん (5年)💯🈴
3級 悠愛さん (6年)💯🈴
2級 蘭丸くん (4年)
1級 優希さん (6年)
━━━━━━━━━━━━━━━