Tel:086-431-1564
8月検定合格おめでとう🎊老松教室

⭐︎老松教室

♢珠算検定
9級 結実さん(2年)
9級 葵子さん(3年)
5級 珠紀さん(2年)
5級 正宙くん(5年)
4級 苺依さん(5年)

♢暗算検定
6級 正宙くん(5年)
4級 夕凛さん(2年)
4級 真優子さん(5年)
3級 瑞希さん(6年)

♢読上暗算検定
1級 京花さん(3年)
1級 陽莉さん(5年)
1級 結愛さん(5年)