Tel:086-431-1564
6月検定合格おめでとう🎉 老松教室•浜教室•就実小学校

☆老松教室
♢珠算検定
7級 栞依さん(2年)
4級 結莉さん(4年)
4級 歩睦くん(5年)

♢暗算検定
6級 珠紀さん(2年)
6級 結奈さん(3年)

♢読上暗算検定
6級 珠紀さん(2年)
5級 夕凛さん(2年)
5級 志桐くん(5年)
5級 瑞希さん(6年)
4級 歩睦くん(5年)


⭐︎浜教室
♢珠算検定
9級 翔くん(4年)
8級 賢信くん(3年)
8級 千穂子さん(4年)
7級 宗馬くん(3年)

♢暗算検定
6級 想太くん(5年)
5級 想太くん(5年)

♢読上暗算検定
6級 想太くん(5年)
4級 悠航くん(3年)

⭐︎就実小学校教室
♢珠算検定
8級 翠さん(3年)
6級 結菜さん(3年)

♢暗算検定
6級 幸奈さん(5年)
5級 結菜さん(3年)

♢読上暗算検定
6級 幸奈さん(5年)
6級 美咲さん(6年)