Tel:086-431-1564
Phone:080-4261-3582
4月検定合格おめでとう🎊老松・八王寺・浜

☆老松教室
♢珠算検定
9級 晴さん(2年)
9級 華蓮さん(3年)
9級 花歩さん(3年)
8級 栞依さん(2年)
6級 夕凛さん(2年)
6級 結奈さん(3年)
5級 莉帆さん(4年)
4級 颯真くん(5年)
♢暗算検定
6.5級 丈浩くん(5年)
💯🈴
4級  志桐くん(5年)
4級  結衣子さん(中1)
3級  苺依さん(5年)
♢読上暗算検定
6級 夕凛さん(2年)
5級 実桜さん(5年)
5級 春乃さん(5年)
5級 孝祐くん(中1)
3級 美桜さん(4年)

☆八王寺教室
♢珠算検定
9.10級 航大くん(3年)
8級 聡くん(3年)
8級 楓人くん(3年)
8級 沙奈さん(3年)
8級 莉愛さん(4年)
7級 康成くん(3年)
5級 善太郎くん(4年)
♢暗算検定
6級 凛乃さん(中1)
3級 直人くん(中1)
♢読上暗算検定
6級 葵さん(5年)
4級 由依佳さん(5年)
⭐︎浜教室
♢珠算検定
9級 直己くん(1年)
8級 想太くん(5年)
7級 結衣さん(2年)
5級 真海さん(2年)
♢読上暗算検定
6級 龍馬くん(5年)
5級 悠航くん(3年)
4級 真海さん(2年)
⭐︎就実小学校教室
♢珠算検定
9級 ラマさん(3年)