Tel:086-431-1564
Phone:080-4261-3582
3月検定合格おめでとう🎉大高教室
♢暗算段位検定
㊗️五段 琥央くん (6年)

♢珠算(上級)検定
3級 ひなたさん (年長)
3級 亮くん (2年)
2級 秀真くん (2年)
2級 勇太くん (6年)

♢珠算(下級)検定
9級 千花さん (2年)
8級 杏花さん (年中)
8級 颯介くん (1年)
8級 涼音さん (3年)
8級 正太くん (3年)
6級 瑛菜さん (2年)
5級 壮眞くん (2年)
5級 穂佳さん (4年)
5級 美月さん (4年)
4級 康一くん (3年)
4級 一栞さん (4年)
4級 那奈さん (4年)
4級 輝くん (5年)

♢暗算検定
6級 泰珠くん (2年)
6級 聡汰くん (3年)
6級 栄太くん (5年)
5級 遥さん (1年)
4級 美怜さん (4年)
3級 夏帆さん (3年)
2級 渉夢さん (6年)
1級 澪さん (2年)

♢読上算検定
6級 順成くん (年長)
6級 紗奈さん (1年)
6級 泰珠くん (2年)
6級 瑛菜さん (2年)
6級 美月さん (4年)
6級 瑛太くん (5年)
5級 沙希さん (3年)
5級 晴太くん (3年)
5級 紗都さん (4年)
4級 香帆さん (年長)
4級 陸渡くん (4年)
3級 ひなたさん (年長)
3級 亮くん (2年)
3級 志織さん (2年)
3級 美怜さん (4年)
3級 明香利さん (6年)
2級 優希さん (5年)💯🈴
1級 蒼太くん (2年)