Tel:086-431-1564
10月検定合格おめでとう🎉八王寺教室

☆八王寺教室

♢珠算検定
9.10級 愛那さん (年長)
9.10級 廉乃亮くん (1年)
9.10級 莉愛さん (3年)
9.10級 未咲姫さん (5年)💯🈴
8級 暁夫くん (1年)
8級 康成くん (2年)
8級 善太郎くん (3年)
6級 敦志くん (2年)
5級 誠一郎くん (4年)

♢暗算検定
6級 さくらさん (6年)
5級 敦志くん (2年)
2級 翔琉くん (5年)