Tel:086-431-1564
10月検定 合格おめでとう🎊

☆万寿教室

♢珠算検定
7級 健人くん (2年)
6級 彩華さん (3年)
6級 朋美さん (4年)
5級 佳穂さん (3年)


♢暗算検定
5級 俊太くん (3年)
1級 心緒さん (3年)

♢読上暗算検定
5級 皇輝くん (3年)
5級 絢加さん (3年)
5級 奈々さん (3年)
1級 茜さん (5年)
━━━━━━━━━━━━━━━
☆老松教室

♢珠算検定
8級 心海さん (3年)
7級 那奈さん (3年)

♢読上暗算検定
6級 春菜さん (3年)
6級 悠加さん (4年)
5級 琴音さん (中1)

━━━━━━━━━━━━━━━
☆八王寺教室

♢珠算検定
9級 優哉くん (2年)
9級 愛くん (5年)
8級 愛くん (5年)
4級 琉生くん (4年)

♢暗算検定
6級 凜さん (5年)
6級 愛弥さん (6年)

♢読上暗算検定
6級 匡くん (3年)
3級 志乃さん (6年)
━━━━━━━━━━━━━━━

☆就実小学校教室

♢珠算検定
7級 知香さん (3年)
6級 浩平くん (2年)

♢暗算検定
5級 浩平くん (2年)
4級 星空くん (4年)

♢読上暗算検定
6級 暖くん (3年)
6級 新くん (4年)
6級 星空くん (4年)
6級 志な乃さん(6年)
6級 陽祐くん (6年)

━━━━━━━━━━━━━━━

☆大高教室

♢珠算検定
9級 倖平くん (1年)
9級 光くん (1年)
9級 茗哲くん (3年)
8級 悠仁くん (1年)
7級 康一くん (1年)
7級 翼くん (2年)
7級 勇太くん (4年)
6級 元希くん (5年)
5級 三星くん (1年)


♢暗算検定
6級 優花さん (2年)
6級 海くん (2年)
4級 蒼太くん (年長)


♢読上暗算検定
6級 友樹くん (3年)
6級 海翔くん (4年)
5級 蒼太くん (年長)
5級 渉夢さん (4年)
5級 忠亮くん (5年)
4級 万央さん (6年)
━━━━━━━━━━━━━━━